QRM

QRM

Wij als kortegolf luisteramateurs hebben heel vaak te maken met een groot probleem, en dat is QRM, of met andere…