13 februari is wereld radio dag

13 februari is het wereld radio dag en een cadeau voor de hele wereld

Vanaf het oprichten van de United Nations Radio op 13 februari 1946 heeft de Verenigde Naties ervoor gezorgd dat objectief nieuws en feiten wereldwijd bereikbaar zijn voor alle mensen. Het gebruik kunnen maken van dit medium is van grote waarde gebleken. En daarmee zorgt het al generaties lang voor een brede verspreiding van onafhankelijke informatie en van vrijheid van meningsuiting. Deze dag viert de diversiteit van alle volkeren in de wereld en vormt een markeerpunt in de geschiedenis, maar ook een baken voor de toekomst. Om overal in de wereld te kunnen luisteren naar betrouwbare gebeurtenissen via de radio is een cadeau voor iedereen, dus ook voor jou!

De radio is van oudsher de belangrijkste informatieverstrekker. Simpelweg door het feit dat het overgrote deel van de wereldpopulatie een radio tot zijn beschikking heeft. Het besef van waarde voor deze vorm van verspreiding van informatie heeft ertoe geleid dat, in 2011, de UNESCO de datum van oprichting officieel heeft uitgeroepen tot World Radio Day. UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, heeft met het invoeren van de International Radio Day ervoor gezorgd dat er jaarlijks wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan het belang van dit medium.

Als lid van de Verenigde Naties erkent en steunt Nederland de Internationale radio dag als belangrijke datum. Deze dag wordt bij ons ook wel Wereld radio dag genoemd. Jaarlijks heeft deze Internationale radio dag een ander thema. In 2022 is het internationale thema: Radio and Trust. Hier is voor gekozen omdat de radio als een van meest betrouwbare bronnen van informatie wordt gezien.  

Ondanks sociale media blijft de radio dé nummer 1

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de vele vormen van sociale media, podcasts en internet voor een breder aanbod van nieuws zorgen. Doordat deze platforms snel en toegankelijk zijn voor iedereen hebben ze een vaste plaats als medium gekregen.  Echter, de radio heeft wereldwijd niets ingeleverd aan populariteit en trekt nog altijd de meeste luisteraars. De radio bewijst op deze manier al jarenlang zijn vaste waarde en is daardoor nog altijd de onbetwiste nummer 1 in het lijstje van aanbieders. Hieruit blijk wel dat de wereld radio dag nog steeds een maatschappelijke functie heeft en daardoor een belangrijke datum is om te blijven vermelden op elke kalender.

Heel veel luisterplezier en radio leeft, 73.

(René Koolenbrander)

0 replies on “13 februari is wereld radio dag”