Als normale verbinding en communicatie niet meer mogelijk is.

“DARES” als andere verbinding en communicatie niet meer werkt. Heb je wel eens gedacht, wat als er nu een ramp gebeurd? Denk aan de watersnoodramp in Zeeland van 1953. Direct na de ramp was er helemaal geen normale verbinding meer met het vaste land, En de mensen zaten letterlijk en figuurlijk helemaal vast. De communicatie is toen grotendeels opgepakt door radiozendamateurs, ze waren de redders in nood. Doordat deze radiozendamateurs grotendeels communiceerden met de hulpdiensten en het leger, konden duizenden mensen gered worden. Hier is grotendeels gebruik gemaakt van de korte golffrequenties, juist ook door hun grote reikwijdte.

In de wereld van korte golf mag een stichting zoals “DARES” niet vergeten worden, een groep van radiozendamateurs staan in principe dag en nacht paraat om in actie te komen als het echt nodig is. Hieronder ook een beknopte uitleg waar “DARES” Voor staat. 

DARES staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES bestaat uit een groep deelnemers (meestal zendamateurs) die inzetbaar zijn als er problemen zijn met de reguliere communicatievoorzieningen van de hulpdiensten voor Openbare Orde en Veiligheid.

DARES is erkend door de Nederlandse Overheid.

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is aan de veiligheidsregio’s geadviseerd om de dienstverlening van DARES op te nemen in de rampenplannen.

DARES heeft convenanten afgesloten met verschillende veiligheidsregio’s.

Wanneer komt DARES in actie?

Als reguliere communicatiemiddelen zijn uitgevallen kan DARES door de overheid worden gealarmeerd. De DARES regiocoördinator zal dan via een vaste procedure inventariseren welke deelnemers op dat moment inzetbaar zijn en welke apparatuur zij tot hun beschikking hebben.
Daarna zullen teams van 3 tot 5 personen met hun apparatuur worden ingezet om verbindingen tussen diverse locatie op te zetten. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op deelnemers uit andere regio’s, maar vooral ook op de zendamateurs “op zolder”.

Doelstelling DARES

“De kennis en kunde van radio zendamateurs ter beschikking te stellen aan de overheid ten tijde van rampen en crisis situaties.” Kortom DARES is een hele belangrijke stichting en moest ook een eigen column krijgen op de site van Radio Classic Sunday.

Willen jullie nog meer weten over DARES, of wil je deze stichting steunen? Bezoek  de website, www.dares.nl.

Korte golf leeft, en heel veel luisterplezier 73.

(René Koolenbrander)