Luchtvaart op de korte golfband?

De korte golfband zit helemaal vol met allerlei uitzendingen uit verschillende landen, die hun nieuws verspreiden over de rest van de wereld, zodat wij ze thuis of in het veld kunnen  ontvangen. Maar ook de luchtvaart maakt gebruik van deze korte golfband, sowieso omdat het bereik erg groot is.

De piloten luisteren naar continue  weerberichten van Shannon Volmet, Volmet komt uit het Frans, “Vol” betekent  (vlucht) en “Met” is meteo,  (weerbericht), de meteorologische informatie voor vliegtuigen in vlucht, het is een wereldwijd netwerk van radiostations die TAF-, SIGMET- en METAR-rapporten uitzenden op korte golffrequentie, en in sommige landen ook op VHF. Rapporten worden verzonden op de korte golfband  in de bovenste zijbandmodus (USB)  met behulp van geautomatiseerde spraakberichten.

Piloten op internationale routes, zoals North Atlantic Tracks, gebruiken deze transmissies om stormen en turbulentie te vermijden, en om te bepalen welke procedures moeten worden gevolgd bij het dalen, naderen en landen.

Het VOLMET-netwerk verdeelt de wereld in specifieke regio’s en individuele VOLMET-stations in elke regio zenden op specifieke tijden weerberichten uit voor specifieke groepen luchtvaartterminals in hun regio, waarbij ze hun uitzendschema’s coördineren om elkaar niet te hinderen.  Schema’s worden bepaald in intervallen van vijf minuten, waarbij één VOLMET-station in elke regio rapporten uitzendt voor een vaste lijst met steden in elk interval.  Deze schema’s worden elk uur herhaald.

Een vliegtuig tijdens de vlucht kan door Volmet de luchtvaartroutineweerrapporten (METAR) van specifieke luchthavens verkrijgen. Dus ga maar eens luisteren op de frequenties 5505 kHz en 5450 kHz in USB en ervaar hoe de piloten deze berichten binnen krijgen.

Veel luisterplezier op de korte golf . 73s