Het was een succes 27 december 2020

Zondag 27 december was de laatste uitzending voor 2020.
Deze keer stond het in het teken van de top 40 van Veronica.
Er waren weer veel luisterrapporten en daar zijn wij natuurlijk blij mee.
Volgend jaar is de eerste uitzending op 31 januari en is niet in de middag maar in de morgen.
Aanvang is 10 uur en voor een overzicht van de programmering zie rechterzijde.
Inmiddels is ook even de uitzending op uitzending gemist gezet.
Dank aan alle radioliefhebbers die een luisterrapport hebben ingestuurd.
Blijf gezond,
Crew Mart, Jan en René

Sunday December 27 was the last broadcast for 2020.
This time it was all about the top 40 of Veronica.
There were again many listening reports and we are of course happy with that.
Next year the first broadcast will be on January 31st and will not be in the afternoon but in the morning.
Start is 10 am and for an overview of the programming see right side.
In the meantime, the broadcast has also been put on broadcast missed.
Thanks to all radio enthusiasts who submitted a listening report.
Stay healthy,
Crew Mart, Jan and René

Der 27. Dezember war die letzte Sendung für 2020.
Diesmal ging es um die Top 40 von Veronica.
Es gab wieder viele Hörberichte und wir sind natürlich damit zufrieden.
Nächstes Jahr wird die erste Sendung am 31. Januar ausgestrahlt und nicht am Nachmittag, sondern am Morgen.
Es beginnt um 10 Uhr und für eine Übersicht über die Programmierung siehe rechte Seite.
In der Zwischenzeit wurde die Sendung auch verpasst gesendet.
Vielen Dank an alle Radioenthusiasten, die einen Hörbericht eingereicht haben.
Bleib gesund,
Crew Mart, Jan und René