Welkom

Hartelijk welkom op Radio Classic Sunday.
Wij zenden op dit moment uit op de laatste zondag van de maand. 
Dit is een initiatief van 3 radiomakers die ooit vroeger en nu nog steeds radio maken bij diverse radio stations. 
De programmering laat zien hoe laat en wanneer de uitzendingen zijn. Vaak is dit met een leuk item maar altijd met muziek van de vorige eeuw.. 
Luisterrapporten zijn altijd heel erg welkom. Elke maand maken wij weer een nieuwe QSL kaart. Deze versturen wij na het invullen van een luisterrapport op maandagavond

Welcome to Radio Classic Sunday.
We are currently broadcasting on the last Sunday of the month.
This is an initiative of 3 radio makers who once used to and now still make radio at various radio stations.
The programming shows what time and when the broadcasts are. Often this is with a nice item but always with music from the last century.
Listening reports are always very welcome. Every month we make a new QSL card. We will send this after completing a listening report on Monday evening

Willkommen zum Radio Classic Sonntag.
Wir senden derzeit am letzten Sonntag des Monats.
Dies ist eine Initiative von 3 Radiomachern, die früher und heute noch Radio bei verschiedenen Radiosendern produzieren.
Die Programmierung zeigt, wann und wann die Sendungen sind. Oft ist dies mit einem schönen Gegenstand, aber immer mit Musik aus dem letzten Jahrhundert.
Hörberichte sind immer sehr willkommen. Jeden Monat machen wir eine neue QSL-Karte. Wir werden dies nach Abschluss eines Hörberichts am Montagabend senden